Instalații pentru schimb ionic pe bază mixtă

Domenii de folosință

  • tratarea ulterioară a apelor desalinizate
  • deservirea technologiilor de înaltă calitate cu cerință mică de apă (de ex. instalații de laborator)

Avantaje

  • asigurarea într-o fază de tratare a calității de apă cu o capacitate de conducere sub 2 μS/cm
  • măsurător montat a capacității de conducere pentru controlul permanent a calității apei

Principiu de funcționare

O metodă a desalinizării cu schimb de ioni este folosirea instalațiilor pentru schimb ionic pe bază mixtă care conțin un amestec de rășină pentru schimb de cationi și anioni. Instalația desalinizează cu un randament excelent apa transmisă prin încărcătură, însă regenerarea rășinii la fața locului nu este posibilă. Ea se folosește în primul rând la tratarea ulterioară a apei deja desalinizate sau la satisfacerea cerințelor de cantitate de apă mai mică.

Instalația se poate afla în funcționare continuă până la epuizarea capacității încărcăturii.   Partea componentă a instalației pentru schimb ionic pe bază mixtă este aparatul de măsurare a capacității de conducere a apei tratate, indicatoare a cantității de sare a acesteia, care indică de asemenea saturarea rășinii pentru schimb de ioni. Pentru asigurarea funcționării continue a instalației poate fi comandată o parte de rezervă. Prin întrebuințarea acesteia – în cazul saturării părții schimbătoare de ioni – se poate efectua în timp scurt schimbul părților. 

Instalații de desalinizare completă cu comandă automată

Instalații de desalinizare completă cu funcționare manuală

Romanian