Eliminarea metanului

Gazul metan este prezent ca un constituent natural în partea considerabilă a apelor de adâncime a fântânelor. 

În timpul exploatării apei, gazul metan adunat în bazine și instalații poate provoca explozii, din acest motiv de securitate fiind necesară îndepărtarea lui. Eliminarea trebuie făcută prin tehnologia tratării apei sub 10 Nl/m3, la o concentrare al metanului de peste 10 Nl/m3 la izvorul fântânii.

Principiu de funcționare: sistem de vid, instalație curgătoare cu turn

Executare: instalație închisă cu turn din oțel rezistent la acizi, complet cu utilajele și instrumentele necesare; în cazul amplasării exterioare poate fi rezolvată și izolarea termică.

Posedă autorizație OTH (SANIPID), se poate folosi și în industriile alimentare și în tratarea apei la populație

Romanian