Îndepărtarea nitraților

Apele de suprafață, respectiv izvoarele din sol pot fi poluate cu nitrați care din cauza riscului asupra sănătății trebuie îndepărtate. Conținutul de nitrați a apei potabile este deosebit de periculos asupra copiilor cu vârsta sub șase luni, pentru că și o cantitate relativ mică poate cauza moartea prin sufocare.

Poluarea cu nitrați a apelor potabile este consecința poluării solurilor cu amoniac, respectiv cu materiale cu conținut de nitrați: de ex. îngrășământul chimic NH4NO3, folosirea exagerată de îngrășăminte fluide (unele microorganisme din sol transformă amoniacul în nitrați prin oxidare). O metodă practică a îndepărtării conținutului de nitrați este cea prin schimbul selectiv de ioni.

Rășinile artificiale pentru schimb selectiv de anioni de nitrați, dezvoltate pentru această sarcină, sunt capabile cu o selectivitate acceptabilă să lege nitrații de lângă celelalte anioni a apei tratate. Conținutul legat de nitrați poate fi îndepărtat de pe rășina artificială schimbătoare de ioni saturată prin operațiune de regenerare, astfel ajungând încărcătura din nou în stare gata pentru funcționare.

De depozitarea soluției cu conținut de nitrați (regenerat) rezultat în urma operațiunii de regenerare trebuie avut grijă în mod prevăzător.Instalația schimbătoare de ioni pentru îndepărtarea nitraților poate fi regenerabilă la fața locului sau executată în formă de patroane schimbabile. Încărcătura acesteia din urmă se regenerează în uzine specializate pentru acest scop.

Este de amintit încă separația prin folosirea de membrane, prin care putem scădea conținutul de nitrați a apei tratate în mod neselectiv. Aceasta este o intervenție mai costisitoare, dar în anumite cazuri poate fi și avantajoasă. De exemplu, dacă dorim să îndepărtăm în același timp și alte constituente care nu sunt dorite. Acestea pot fi: Na, As, materiale organice, B, conținut înalt de sare. 

Romanian