Instalații UV pentru îndepărtarea germenilor

Romanian

Domenii de folosință

  • îndepărtarea germenilor din apele locuințelor și caselor
  • în alimentarea cu apă a pensiunilor, hotelurilor și spitalelor
  • îndepărtarea germenilor din apele pentru industria alimentară
  • industria farmaceutică, tehnica pentru laboratoare

Avantaje

  • împiedică formarea depunerilor biologice și izbucnirea infecțiilor
  • sterilizarea se face fără folosirea de chimicale
  • nu se modifică proprietățile chimice și fizice al lichidului
  • nu sunt influențate gustul și aroma acestuia

Principiu de funcționare

Depunerile biologice pot fi evitate prin folosirea luminii UV. Microorganismele din apă pot provoca numeroase probleme prin prezența lor. Înmulțindu-se și alcătuind colonii pe suprafețele în contact cu apa formează depuneri biologice.

Coloniile pot deveni cu timpul focare infecțioase și desprindându-se de pe suprafață deteriorează calitatea apei. Partea cea mai mare a microorganismelor poate fi nimicită în apă cu ajutorul instalațiilor UV pentru îndepărtarea germenilor, înmulțirea lor poate fi împiedicată. Un spectru îngust a undelor electromagnetice, radiația de lumină ultravioletă (lumina UV) cu lungimea undei de 10 - 400 nm distruge anumite structuri interne ale celulelor. În urma efectului luminii UV – în funcție de lungimea undei – ADN-ul din nucleul celulei sau alte organe îndeplinitoare de funcții importante de viață se distrug, astfel celula nu se mai poate înmulți sau nu poate realiza metabolism și se nimicește. Prin iradiere cu UV pot fi nimicite 99,0 - 99,5% dintre microorganismele din apă (alge, bacterii, ciuperi și virusuri). Acest fapt asigură după unitatea UV o protecție corespunzătoare folosirii apei potabile.

Deoarece în apă după eliminarea germenilor sunt prezent în continuare acele materiale (de exemlu cele organice) care constituie hrana organismelor vii, depozitarea apei tratate sau formarea de ape care stagnează poate implica înmulțirea repetată a microorganismelor. Din această cauză este important ca instalația UV pentru sterilizare să fie introdus în sistem cât mai aproape de locul întrebuințării apei.