REACH politika

REACH-politika Hidrofilt d.o.o.

REACH - Uredba Europske Unije  o registraciji, vrednovanju, odobravanju i zabrani kemikalija donesena je u svrhu zaštite zdravlja i okoliša. Nakana je bila stvaranje registracijskog sustava kojim bi se omogućilo praćenje puta, odnosno identifikacija kemikalija bilo da su dopjele u proizvode ili su u preparatima. Cilj registracije bio je da se dobije što više detaljnih informacija iz proizvoljno odabranog  „životnog ciklusa” kemikalija. Osim proizvođača kemikalija REACH se odnosi i na proizvođače gotovih proizvoda, distributere, preprodavače i uvoznike koji su prisutni na tržištu EU.

Udovoljavanje zahtjevima uredbe REACH Hidrofilt d.o.o. smatra izuzetno važnim. Naša tvrtka je spremna učiniti sve kako bi udovoljila odredbama  REACH-a, odnosno da svojim kupcima kontinuirano pruža vrhunske usluge.

Od 1. lipnja  2008. započet je predregistracijski postupak REACH-a. Naši partneri dobavljači udovoljili su kriterijima predregistracije. Obveze koje nalažu odredbe REACH-a neće ugrožavati sigurnost isporuke. Naravno, to se odnosi i na pripravke Hidrofilt d.o.o.

Sigurnosno tehničke listove kontinuirano ažuriramo sukladno REACH-u. Za nove sigurnosno tehničke listove obratite se na adresu borsos.k@hidrofilt.hu

Krisztina Borsos

Proizvodni menadžer

Croatian