Odstranjivač nitrata

Resursi površinskih i podzemnih voda mogu biti onečišćeni nitratom koji se zbog zdravstvenih rizika mora ukloniti. Nitrat u vodi osobito štetno utječe za zdravlje djece ispod pola godine, naime već relativno male količine mogu prouzročiti smrt djeteta zbog gušenja. Onečišćenje pitkih voda nitratom posljedica je zagađenja tla materijalima koji sadrže amonijak i nitrat: primjerice umjetnim gnojivima NH4NO3,  pretjerana uporaba tekućeg gnoja (pojedina mikro-bića i amonijak oksidiraju u nitrat).    

Jedan od praktičnih načina uklanjanja nitrata je i onaj uz proces selektivne ionske izmjene. Sintetičke smole za anionsku izmjenu nitrata uz prihvatljivu selektivnost pogodne su za vezivanje nitrata u okružju inih aniona obrađene vode. U regeneracijskom postupku nakupljeni nitrat se uklanja sa zasićene sintetičke smole za ionsku izmjenu, time je punjenje opet spremno za rad. Nastala otopina nitrata (regenerat) mora se pažljivo odložiti. Uređaji ionskih izmjenjivača za uklanjanje nitrata mogu biti izvedbe za regeneraciju na licu mjesta ili na zamjenu patrona. Regeneracija punjenja za potonju vrstu obavlja se u specijaliziranim pogonima.  

Spomena je vrijedna još membranska separacija tijekom koje se smanjenje količine nitrata u vodi vrši neselektivno. Nešto je skuplja, no u nekim slučajevima ima i svoje prednosti. Primjerice kada se istovremeno žele ukloniti i drugi nepoželjni sastojci kao što su: Na, As, organske tvari, B, velike količine soli.    

Croatian